تبلیغات
آموزش دوتا - اموزش هیروی Razor
آموزش دوتا

اموزش هیروی Razor

سه شنبه 22 اسفند 1391
Strength

22+1.7

Agility

22+2

Intelligence

19+1.8


مشخصات هیرو:
Scourge
Damage : 45 - 47
Armor : 2.1
MS : 295
Attack Range : 475

نکات مثبت:
داشتن لول های خوب به خصوص لول 2
داشتن ms خیلی خوب به خصوص دراول بازی

نکات منفی:
داشتن ارمور کم دراول بازی
مانای کم دراول بازی

لول1=Plasma Field:HotKey F

وقتی* این لول را میزنید موجی از انرژی ظاهر میشود که اول بزرگ میشود و بعد از آن کوچیک میشود که هم در هنگام بزرگ شدن و هم در هنگام کوچیک شدن به دشمن Damage میدهد
این لول موقعی که به اندازه بیشترین حد خود بزرگ شود Damage بیشتری میدهد
مقدار Damage این لول به صورت زیر است:
Level1 : 80/140
Level 2 : 120/210
Level 3 : 160/280
Level 4 : 200/350
این لول ۱۴ ثانیه Cooldown دارد و ۱۲۵ تا مانا مصرف می*کند
نکته:
نوع Damage این لول Magical است
عدد بعد از / همان بیشترین حد Damage می*باشد

لول۲:Static Link:HotKey C

این لول یکی از بهترین لول های دوتا ست که طنابی از Razor به هیرو مقابل وصل می*کند و تا زمانی* که این طناب وصل باشد Razor از اتک آن هیرو گرفته و به اتک خود اضافه می*کند این طناب حد اکثر تا ۸ ثانیه میماند و اثر آن برای ۱۳ ثانیه باقی* خواهد ماند
این لول به ترتیب ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ تا مانا مصرف می*کند ، ۳۵/۳۰/۲۵/۲۰ ثانیه Cooldown و ۶۰۰تا Range دارد
این لول به ترتیب ۷/۱۴/۲۱/۲۸ تا Damage در هر ثانیه به دشمن میدهد

نکته:
*اثر ماندگاری این لول از ۱۳ تا ۲۱ ثانیه می*باشد(۸ ثانیه طناب به دشمن وصل میماند و بعد از آن ۱۳ ثانیه اثر میماند که در مجموع ۲۱ ثانیه میشود)
*شما میتوانید این لول را روی زمین بزنید در این صورت این لول به دشمنی که در Range ۲۰۰ آن باشد وصل میشود
*این لول تنها در ۳ صورت قطع میشود:
1: یونیتی که طناب به آن وصل است بمیرد
2: فاصله بین هیرو شما و دشمن از ۶۷۵ بیشتر شود
3: وقتی* که دیدی که به دشمن دارید را از دست بدهید

لول۳:UnStable Current:HotKey N

وقتی* شما این لول را بگیرید بدن هیرو شما انرژی تاریکی* کسب می*کند که به او قدرتی* میدهد که با سرعت بسیار زیادی حرکت کند و دشمنانی که به او لول بزنند Purge میشوند و Damage میخورند
این لول Range ، Cooldown ندارد و مانا هم مصرف نمیکند
این لول به ترتیب ۳%/۶%/۹%/۱۲% به سرعت راه رفتن شما اضافه می*کند
اگر دشمنی به روی شما لول بزند به ترتیب ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ تا Damage می*خورد و Purge میشود که اثر آن برای ۰.۳/۰.۶/۰.۹/۱.۲ ثانیه میماند
نکته:
نوع Damage این لول Magical است
دشمنی که به شما لول میزند موقعی Damage می*خورد که آن لول اثر خود را روی هیرو شما بگذرد
کسانی* که به شما لول میزنند در صورتی* Damage میخورند که هیرو باشند
دشمنی که لول*های Arrow محسوب میشوند مثل لول ۲ هیرو Mirana و لول ۲ هیرو Windrunner و ... Damage نمیخورد و Purge هم نمیشوند
دشمن در صورتی* Damage میخورد و Purge میشود که لول را روی هیرو شما بزنند مثلا هیرو Lion اگر لول ۱ خود را روی هیرو شما بزند لول ۳ شما روی آن اثر می*گذرد اما اگر همین هیرو لول ۱ خود را روی زمین بزند و هیرو شما این لول را بخورد لول ۳ شما روی آن اثر نمیکند

لول۶:Eye Of The Storm:HotKey E

وقتی* شما این لول را میزنید بالای سر هیرو شما یک انرژی قوی ظاهر میشود که به یونیت*ها و هیرو*های دشمن اتک میدهد و با هر اتک یکی* از ارمر آنها کم می*کند
این لول به ترتیب ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ تا مانا مصرف می*کند ، ۸۰/۷۰/۶۰ ثانیه Cooldown و ۵۰۰/۳۸۰ تا Range دارد
Range ۳۸۰ برای یونیت*ها و هیرو ها و Range ۵۰۰ برای تاور*ها می*باشد
این لول در هر ۰.۸۵/۰.۷۵/۰.۶ ثانیه به دشمن اتک میدهد که هر اتک یکی* از ارمر آنها کم می*کند و به ترتیب ۳۷.۵/۵۰/۶۲.۵ تا Damage میدهد

نکته:
نوع Damage این لول Physical است
این لول یونیت*هایی* که Health آنها از بقیه کمتر است را هدف قرار میدهد

اگر شما ایتم را بزنید لول ۶ شما تمام تاور*ها وساختمان ها به جز چند تا رو میزنه

طریقه ی لول گیری:
با این هیرو میشه به چند صورت لول گرفت

۱.اگر در تیم مقابل هیرو*هایی* بودن که لول زیاد داشتن
Level 1 Plasma Field
Level 2 UnStable Currnet
Level 3 Plasma Field
Level 4 Unstable Current
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Unstable Current
Level 9 Unstable Current
Level 10 Static Link
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Static Link
Level 13 Static Link
Level 14 Static Link
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm
Level 17-25 Stats

وقتی* در لاین شما ۲تا هیرو دیگه هم باشند و بخواهید همش کیل بگیرید یا تیم مقابل هیرو اتکر زیاد داشته باشه
Level 1 Plasma Field
Level 2 Static Link
Level 3 Plasma Field
Level 4 Static Link
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Static Link
Level 9 Static Link
Level 10 Unstable Current
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Unstable Current
Level 13 Unstable Current
Level 14 Unstable Current
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm

Level 17-25 Stats

اینم 2 روش دیگه:
Level 1 Plasma Field
Level 2 Static Link
Level 3 Plasma Field
Level 4 Unstable Current
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Unstable Current/Static Link
Level 9 Unstable Current
Level 10 Unstable Current
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Unstable Current/Static Link
Level 13 Static Link
Level 14 Static Link
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm

1- Plasma Field
2 – Unstable Current
3 – Plasma Field
4 – Static Link
5 – Plasma Field
6 – Eye of the Storm
7 – Plasma Field
8 – Unstable Current
9 – Static Link
10 – Unstable Current
11 – Eye of the Storm
12 – Static Link
13 – Unstable Current
14 – Static Link
15 – Stats
16 – Eye of the Storm
17 – 25 – Stats Stats

ایتم ها:
همونطور که میدونید آیتم بستن با هر هیرو بستگی به بازیتون داره اما من آیتم*هایی* که معمولان این هیرو استفاده کنه رو میزارم
روش اول:

آیتم*های شروع بازی:۳ تا و و سپس آنرا به تبدیل می*کنید
حالا میرسیم به آیتم*های اصلی* هیرو:

آیتم اسپید مناسب برای این هیرو است چون شما میتونید لول ۲ رو روی دشمن بزنید و با این آیتم اون رو ۲دنبال کنید بعدش هم که ...

شما در ادامه بازی باید آیتم را بزنید چون با این آیتم هیرو شما یکم سفت تر می*شه
اگر دیدید هیرو*های مقابل لول زیاد دارند میتونید از آیتم استفاده کنید بعد هم اون رو به تبدیل کنید
این آیتم هم آیتم مناسبی برای این هیرو و تمام هیرو هاست

آیتم هم آیتم خوبیه
آیتم از هر نظر خوبه چون این هیرو رو هم تانک می*کنه هم اینکه Slow این آیتم نمیذاره کسی* از دست Razor فرار کنه

این آیتم هم آیتم خیلی خوبیه چون هم HP شما رو زیاد می*کنه هم لول ۶ شما خیلی* قویتر میشه

دیگر آیتم ها:

و

طریقه ی ایتم بندی:(مخصوص بازی های تک به تک)

ابتدا ایتم های ورا می گیریدوسپس رابه تبدیل می کنید بعد را بگیرید وبه تبدیل کنید بعد نوبت به ایتم می رسه که خیلی مهمه وبا اون راحت می تونید کیل بگیرید بعد ایتم وسپس ایتم رابگیرید اگر حریف های شما واقعا هیروهای قدری بودند بعد ایتم های ویارا بفروشید وایتم های ورا بخرید تو جه کنید که ایتم ساتانیک برای این هیرو خیلی مهمه وشما همون اول به جای ایتم می تونید این ایتم روبزنید.

هیروها:


هیرو*هایی* که دارای لول Blink و Wind Walk هستن میتونند لول ۲ این هیرو رو کنسل کنن پس میتونند هیرو ضدّ باشند مثل
و
هیرو*هایی* که میتونند سریع شما رو بکشند مثل
و

هیرو هم که برای همه هیرو*ها میتونه خطرناک باشه

هیرو*هایی* که شما میتونید راحت آنها را بکشید مثل هیرو*هایی* که باید وسط درگیری باشند پس لول ۲ شما به راحتی* روی آنها باقی* میمونه مثل و
یا هیرو*هایی* که فقط اتک دارند و اگر شما با لول ۲ اتک آنها را کم کنید دیگه نمیتونند کاری کنند مثل و
یار*های خوب:

هیرو*هایی* که Stun یا Slow میکنند مثل و

این هیرو میتونه به شما اتک اضافه بده و همینطور لول Cold Snap این هیرو با لول ۶ شما بسیار مچ هست


و هیرو*های دیگه*ای که می*تونن تو Line کنار شما باشند و نزارن هیرو دشمن به شما نزدیک شه مثل و

استراتژی:

اوایل بازی (لول ۱ - ۵ ):
این هیرو میتونه در لاین*ها مفید باشه و هم میتونه هیرو Solo خوبی* باشه و در لاین تکی* باشه این هیرو از Range ، Atack و Damage خوبی* در اوایل بازی برخورداره پس شما به این وسیله میتونید هیرو مقابل را با اتک دادن اذیت کنید و هم میتوانید راحت پول در بیارید اوایل بازی(لول ۶ - ۱۰):
وقتی* شما لول ۶ را گرفتید میتونید برای هر هیرو در اوایل بازی* خطرناک باشید اگر در لاین تک هستید میتونید به لاین دیگه برید و Gank کنید یا همون هیرو بکشید اگر تک نیستید سعی* کنید تا به کمک هیرو*های خودی در لاین هیرو مقابل را بکشید و نترسید که ممکن است بمیرید شما به وسیله لول ۱ و ۲ و به کمک یارتون میتونید راحت یک هیرو را بکشید سپس به Farm کردن(پول در آوردن) ادامه بدید اواسط بازی(Vangaurd - لول ۱۶):
در این زمان دیگر وقت خود را برای Farm کردن مصرف نکنید این موقع بازی دقیقا موقعی است که Razor میتونه راحت کیل بگیره
و در Gank*ها و Rush*ها شرکت کنید در این صورت به وسیله لول ۶ شما که تا آخر قوی شده و لول ۲ میتونید راحت کیل بگیرید و با این کار نه تنها پولی* که از Farm کردن به دست میارید رو میگیرید بلکه هیرو*های مقابل را از Farm کردن باز میدارید و با Rush کردن و زدن Tower تیم خودتون رو جلو میندازین در این زمان دشمنان سعی* میکنند که سریع شما رو بکشند که شما نباید تحت هیچ شرایطی بمیرید بزنید و از آن استفاده کنید درست استفاده کردن از این آیتم خیلی* مهم هست

اواخر بازی(لول ۱۶-۲۵):
در این زمان همچنان شما یک هیرو قوی هستید و باید در زدن آیتم*ها دقت کنید که این بستگی به هیرو*ها و آیتم*های تیم مقابل دارد
اگر در تیم هیرو Farmer دیگری هم هست بیشتر سعی* کنید هیرو خود را تانک کنید در این زمان در درگیری*های تیمی سعی* کنید بیشتر هیرو*های قوی تیم مقابل را هدف قرار بدین و به وسیله لول ۲وبوتتون(وهمین طور ایتم ان ها را زدرگیری حذف کنید.

پدوستان عزیز اگه دراین اموزش اشکالی وکمی وکاستیی بود خوش حال میشم که به من بگید


Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:40 ق.ظ

You reported it superbly!
order cialis from india trusted tabled cialis softabs cialis 10mg prix pharmaci generic cialis in vietnam cialis 10mg prix pharmaci sialis opinioni cialis generico generic cialis 20mg tablets tadalafil 10 mg india cialis 100mg cost
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:16 ق.ظ

You actually said this exceptionally well!
cialis usa cost cialis online napol generic cialis tadalafil cialis super kamagra are there generic cialis cialis sicuro in linea only best offers cialis use safe dosage for cialis cialis kaufen click now cialis from canada
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:28 ب.ظ

You said it adequately..
generic cialis review uk cialis online nederland only now cialis for sale in us the best site cialis tablets cialis rezeptfrei sterreich dosagem ideal cialis achat cialis en suisse cialis 5mg buy cialis sample pack buying cialis overnight
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:00 ق.ظ

You actually mentioned it wonderfully.
200 cialis coupon cialis kaufen wo cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price we like it cialis price prices on cialis 10 mg miglior cialis generico buy brand cialis cheap generic cialis in vietnam cialis coupons printable
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Thank you, Loads of content.

does cialis cause gout cialis 30 day sample pastillas cialis y alcoho cialis without a doctor's prescription buy cialis sample pack viagra vs cialis deutschland cialis online generic cialis tadalafil order a sample of cialis cuanto cuesta cialis yaho
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:35 ق.ظ

Very good stuff. Many thanks!
cialis prezzo di mercato buying brand cialis online click here cialis daily uk pastillas cialis y alcoho effetti del cialis buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon buy cialis online cheapest cialis 20 mg best price cialis ahumada
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Useful stuff. Regards.
cialis from canada cheap cialis how do cialis pills work cialis therapie i recommend cialis generico bulk cialis cialis tadalafil online tadalafil 20 mg cialis 5mg female cialis no prescription
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:17 ق.ظ

Seriously tons of terrific data!
cialis pills cialis efficacit cialis 10mg prix pharmaci cialis 10 doctissimo brand cialis nl cialis 5 mg scheda tecnica cialis professional from usa discount cialis walgreens price for cialis cialis 5 mg buy
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 01:23 ب.ظ

Regards, I like it.
cialis australian price pastillas cialis y alcoho generic cialis 20mg tablets cialis per paypa cialis sans ordonnance dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis therapie acheter du cialis a geneve cialis 05
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 02:04 ق.ظ

Regards. Ample facts!

sublingual cialis online how does cialis work cialis for daily use cialis dosage amounts buy original cialis try it no rx cialis canadian drugs generic cialis cialis sans ordonnance we like it safe cheap cialis generic cialis pill online
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 01:25 ب.ظ

Thanks. I value this.
cialis sans ordonnance cialis generico price cialis per pill cialis dose 30mg cialis 20 mg effectiveness click here cialis daily uk cialis prices in england deutschland cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis canadian drugs
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 01:37 ق.ظ

You reported that very well.
side effects of cialis side effects of cialis dosagem ideal cialis american pharmacy cialis order generic cialis online we choice cialis uk acheter cialis kamagra ou acheter du cialis pas cher cialis for sale south africa cost of cialis cvs
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:18 ب.ظ

Thank you. I like it!
how much does a cialis cost viagra vs cialis cialis efficacit order cialis from india cialis therapie cialis en mexico precio cialis dosage recommendations cialis prezzo di mercato click now buy cialis brand generic cialis
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:31 ق.ظ

Whoa loads of fantastic data!
cialis pas cher paris cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria cialis free trial acheter du cialis a geneve cialis online click here take cialis cialis generic wow look it cialis mexico cialis pills boards
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:11 ب.ظ

Valuable information. Appreciate it!
cialis reviews how do cialis pills work canadian discount cialis tadalafil 20 mg cialis generico lilly we choice cialis uk cialis dose 30mg cialis 5 mg cialis canadian drugs cialis 20 mg cost
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Beneficial postings. Thanks!
we use it 50 mg cialis dose click here take cialis warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos we like it cialis soft gel acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil tablets cialis 5 mg funziona
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:31 ب.ظ

Truly a lot of wonderful facts!
cialis side effects dangers cialis generic availability how to purchase cialis on line cialis italia gratis cialis generic tadalafil buy tarif cialis france cialis online cialis 20mg cuanto cuesta cialis yaho cialis kaufen
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Very well spoken really! !
cialis pills in singapore prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg effetti collateral where cheapest cialis cialis venta a domicilio generic cialis pill online cialis daily new zealand cialis generic availability cialis 30 day sample viagra cialis levitra
http://wahrheitsversicherung.de/index.php/User:RafaelHoss
شنبه 21 مهر 1397 10:44 ب.ظ
Ⲣretty great post. I just stumbled upon your blog
and wanted to say that I have trᥙly loѵed browsing y᧐uur blog
posts. In any case I'll bee subscriƄing fߋr your rss feed aand I hope you write once more very soon!
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:01 ب.ظ

Regards. Lots of data.

buy levitra generic buy levitra levitra online levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra online levitra prices buy generic levitra vardenafil buy levitra 20 mg
buy generic cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 08:32 ق.ظ

Appreciate it, Ample facts.

order cialis from india cialis cipla best buy cialis prezzo al pubblico wow cialis 20 sublingual cialis online cialis diario compra cialis rezeptfrei how to buy cialis online usa cialis generico lilly cialis dosage
buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 03:05 ق.ظ

Beneficial facts. Many thanks.
cialis en 24 hora cialis great britain cialis dosage recommendations cost of cialis cvs cialis 5mg cheap cialis i recommend cialis generico tadalafil 20mg we like it cialis price cialis 50 mg soft tab
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

Fantastic stuff. Appreciate it.
drugstore online shopping canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies that are legit online pharmacies tech school canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacycanadian pharmacy aarp recommended canadian pharmacies canadian online pharmacies reviews best canadian mail order pharmacies pharmacy onesource
cialisyoues.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:23 ب.ظ

Information certainly considered!.
achat cialis en suisse buying cialis in colombia achat cialis en europe buying cialis on internet cialis official site cialis generico lilly cialis arginine interactio how to purchase cialis on line buy brand cialis cheap generic cialis 20mg uk
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:10 ق.ظ

Valuable knowledge. Appreciate it.
tadalafilo cialis 30 day trial coupon i recommend cialis generico acheter du cialis a geneve cialis sicuro in linea buying cialis overnight cialis generic generic cialis at walmart cialis for sale south africa cipla cialis online
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:56 ب.ظ

Seriously lots of very good advice.
buy viagra online usa canadian medications pharmacy canada rx aarp recommended canadian pharmacies online pharmacies mexico prescriptions from canada without canadianpharmacyusa24h is it legal best canadian pharmacies online canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy king
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:18 ق.ظ

Valuable content. Many thanks!
generic sildenafil citrate online pharmacy levitra buy viagra online generic buy sildenafil tablets online safe place to buy viagra online where to buy viagra uk buy viagra tablets online how to get a viagra prescription buy viagra online can you buy viagra without prescriptions
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:32 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis coupons printable cialis with 2 days delivery cialis prices in england cheap cialis dose size of cialis cialis patentablauf in deutschland cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg effetti collateral generic low dose cialis comprar cialis navarr
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:25 ق.ظ

You have made your point pretty well!.
cialis y deporte cialis uk next day generico cialis mexico cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg effetti collateral cialis generico lilly pastillas cialis y alcoho cialis ahumada the best site cialis tablets cialis for daily use
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:52 ب.ظ

Terrific information. Cheers!
canada discount drugs cialis generic cialis with dapoxetine cialis price in bangalore buy cialis cheap 10 mg canada discount drugs cialis achat cialis en suisse tadalafil generic compare prices cialis uk how to buy cialis online usa where do you buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  با وبلاگم حال کردی؟؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبهاکد کج شدن تصاویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
محبوب کن - فیس نما