تبلیغات
آموزش دوتا - اموزش هیروی Razor
آموزش دوتا

اموزش هیروی Razor

سه شنبه 22 اسفند 1391
Strength

22+1.7

Agility

22+2

Intelligence

19+1.8


مشخصات هیرو:
Scourge
Damage : 45 - 47
Armor : 2.1
MS : 295
Attack Range : 475

نکات مثبت:
داشتن لول های خوب به خصوص لول 2
داشتن ms خیلی خوب به خصوص دراول بازی

نکات منفی:
داشتن ارمور کم دراول بازی
مانای کم دراول بازی

لول1=Plasma Field:HotKey F

وقتی* این لول را میزنید موجی از انرژی ظاهر میشود که اول بزرگ میشود و بعد از آن کوچیک میشود که هم در هنگام بزرگ شدن و هم در هنگام کوچیک شدن به دشمن Damage میدهد
این لول موقعی که به اندازه بیشترین حد خود بزرگ شود Damage بیشتری میدهد
مقدار Damage این لول به صورت زیر است:
Level1 : 80/140
Level 2 : 120/210
Level 3 : 160/280
Level 4 : 200/350
این لول ۱۴ ثانیه Cooldown دارد و ۱۲۵ تا مانا مصرف می*کند
نکته:
نوع Damage این لول Magical است
عدد بعد از / همان بیشترین حد Damage می*باشد

لول۲:Static Link:HotKey C

این لول یکی از بهترین لول های دوتا ست که طنابی از Razor به هیرو مقابل وصل می*کند و تا زمانی* که این طناب وصل باشد Razor از اتک آن هیرو گرفته و به اتک خود اضافه می*کند این طناب حد اکثر تا ۸ ثانیه میماند و اثر آن برای ۱۳ ثانیه باقی* خواهد ماند
این لول به ترتیب ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ تا مانا مصرف می*کند ، ۳۵/۳۰/۲۵/۲۰ ثانیه Cooldown و ۶۰۰تا Range دارد
این لول به ترتیب ۷/۱۴/۲۱/۲۸ تا Damage در هر ثانیه به دشمن میدهد

نکته:
*اثر ماندگاری این لول از ۱۳ تا ۲۱ ثانیه می*باشد(۸ ثانیه طناب به دشمن وصل میماند و بعد از آن ۱۳ ثانیه اثر میماند که در مجموع ۲۱ ثانیه میشود)
*شما میتوانید این لول را روی زمین بزنید در این صورت این لول به دشمنی که در Range ۲۰۰ آن باشد وصل میشود
*این لول تنها در ۳ صورت قطع میشود:
1: یونیتی که طناب به آن وصل است بمیرد
2: فاصله بین هیرو شما و دشمن از ۶۷۵ بیشتر شود
3: وقتی* که دیدی که به دشمن دارید را از دست بدهید

لول۳:UnStable Current:HotKey N

وقتی* شما این لول را بگیرید بدن هیرو شما انرژی تاریکی* کسب می*کند که به او قدرتی* میدهد که با سرعت بسیار زیادی حرکت کند و دشمنانی که به او لول بزنند Purge میشوند و Damage میخورند
این لول Range ، Cooldown ندارد و مانا هم مصرف نمیکند
این لول به ترتیب ۳%/۶%/۹%/۱۲% به سرعت راه رفتن شما اضافه می*کند
اگر دشمنی به روی شما لول بزند به ترتیب ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ تا Damage می*خورد و Purge میشود که اثر آن برای ۰.۳/۰.۶/۰.۹/۱.۲ ثانیه میماند
نکته:
نوع Damage این لول Magical است
دشمنی که به شما لول میزند موقعی Damage می*خورد که آن لول اثر خود را روی هیرو شما بگذرد
کسانی* که به شما لول میزنند در صورتی* Damage میخورند که هیرو باشند
دشمنی که لول*های Arrow محسوب میشوند مثل لول ۲ هیرو Mirana و لول ۲ هیرو Windrunner و ... Damage نمیخورد و Purge هم نمیشوند
دشمن در صورتی* Damage میخورد و Purge میشود که لول را روی هیرو شما بزنند مثلا هیرو Lion اگر لول ۱ خود را روی هیرو شما بزند لول ۳ شما روی آن اثر می*گذرد اما اگر همین هیرو لول ۱ خود را روی زمین بزند و هیرو شما این لول را بخورد لول ۳ شما روی آن اثر نمیکند

لول۶:Eye Of The Storm:HotKey E

وقتی* شما این لول را میزنید بالای سر هیرو شما یک انرژی قوی ظاهر میشود که به یونیت*ها و هیرو*های دشمن اتک میدهد و با هر اتک یکی* از ارمر آنها کم می*کند
این لول به ترتیب ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ تا مانا مصرف می*کند ، ۸۰/۷۰/۶۰ ثانیه Cooldown و ۵۰۰/۳۸۰ تا Range دارد
Range ۳۸۰ برای یونیت*ها و هیرو ها و Range ۵۰۰ برای تاور*ها می*باشد
این لول در هر ۰.۸۵/۰.۷۵/۰.۶ ثانیه به دشمن اتک میدهد که هر اتک یکی* از ارمر آنها کم می*کند و به ترتیب ۳۷.۵/۵۰/۶۲.۵ تا Damage میدهد

نکته:
نوع Damage این لول Physical است
این لول یونیت*هایی* که Health آنها از بقیه کمتر است را هدف قرار میدهد

اگر شما ایتم را بزنید لول ۶ شما تمام تاور*ها وساختمان ها به جز چند تا رو میزنه

طریقه ی لول گیری:
با این هیرو میشه به چند صورت لول گرفت

۱.اگر در تیم مقابل هیرو*هایی* بودن که لول زیاد داشتن
Level 1 Plasma Field
Level 2 UnStable Currnet
Level 3 Plasma Field
Level 4 Unstable Current
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Unstable Current
Level 9 Unstable Current
Level 10 Static Link
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Static Link
Level 13 Static Link
Level 14 Static Link
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm
Level 17-25 Stats

وقتی* در لاین شما ۲تا هیرو دیگه هم باشند و بخواهید همش کیل بگیرید یا تیم مقابل هیرو اتکر زیاد داشته باشه
Level 1 Plasma Field
Level 2 Static Link
Level 3 Plasma Field
Level 4 Static Link
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Static Link
Level 9 Static Link
Level 10 Unstable Current
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Unstable Current
Level 13 Unstable Current
Level 14 Unstable Current
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm

Level 17-25 Stats

اینم 2 روش دیگه:
Level 1 Plasma Field
Level 2 Static Link
Level 3 Plasma Field
Level 4 Unstable Current
Level 5 Plasma Field
Level 6 Eye of the Storm
Level 7 Plasma Field
Level 8 Unstable Current/Static Link
Level 9 Unstable Current
Level 10 Unstable Current
Level 11 Eye of the Storm
Level 12 Unstable Current/Static Link
Level 13 Static Link
Level 14 Static Link
Level 15 Stats
Level 16 Eye of the Storm

1- Plasma Field
2 – Unstable Current
3 – Plasma Field
4 – Static Link
5 – Plasma Field
6 – Eye of the Storm
7 – Plasma Field
8 – Unstable Current
9 – Static Link
10 – Unstable Current
11 – Eye of the Storm
12 – Static Link
13 – Unstable Current
14 – Static Link
15 – Stats
16 – Eye of the Storm
17 – 25 – Stats Stats

ایتم ها:
همونطور که میدونید آیتم بستن با هر هیرو بستگی به بازیتون داره اما من آیتم*هایی* که معمولان این هیرو استفاده کنه رو میزارم
روش اول:

آیتم*های شروع بازی:۳ تا و و سپس آنرا به تبدیل می*کنید
حالا میرسیم به آیتم*های اصلی* هیرو:

آیتم اسپید مناسب برای این هیرو است چون شما میتونید لول ۲ رو روی دشمن بزنید و با این آیتم اون رو ۲دنبال کنید بعدش هم که ...

شما در ادامه بازی باید آیتم را بزنید چون با این آیتم هیرو شما یکم سفت تر می*شه
اگر دیدید هیرو*های مقابل لول زیاد دارند میتونید از آیتم استفاده کنید بعد هم اون رو به تبدیل کنید
این آیتم هم آیتم مناسبی برای این هیرو و تمام هیرو هاست

آیتم هم آیتم خوبیه
آیتم از هر نظر خوبه چون این هیرو رو هم تانک می*کنه هم اینکه Slow این آیتم نمیذاره کسی* از دست Razor فرار کنه

این آیتم هم آیتم خیلی خوبیه چون هم HP شما رو زیاد می*کنه هم لول ۶ شما خیلی* قویتر میشه

دیگر آیتم ها:

و

طریقه ی ایتم بندی:(مخصوص بازی های تک به تک)

ابتدا ایتم های ورا می گیریدوسپس رابه تبدیل می کنید بعد را بگیرید وبه تبدیل کنید بعد نوبت به ایتم می رسه که خیلی مهمه وبا اون راحت می تونید کیل بگیرید بعد ایتم وسپس ایتم رابگیرید اگر حریف های شما واقعا هیروهای قدری بودند بعد ایتم های ویارا بفروشید وایتم های ورا بخرید تو جه کنید که ایتم ساتانیک برای این هیرو خیلی مهمه وشما همون اول به جای ایتم می تونید این ایتم روبزنید.

هیروها:


هیرو*هایی* که دارای لول Blink و Wind Walk هستن میتونند لول ۲ این هیرو رو کنسل کنن پس میتونند هیرو ضدّ باشند مثل
و
هیرو*هایی* که میتونند سریع شما رو بکشند مثل
و

هیرو هم که برای همه هیرو*ها میتونه خطرناک باشه

هیرو*هایی* که شما میتونید راحت آنها را بکشید مثل هیرو*هایی* که باید وسط درگیری باشند پس لول ۲ شما به راحتی* روی آنها باقی* میمونه مثل و
یا هیرو*هایی* که فقط اتک دارند و اگر شما با لول ۲ اتک آنها را کم کنید دیگه نمیتونند کاری کنند مثل و
یار*های خوب:

هیرو*هایی* که Stun یا Slow میکنند مثل و

این هیرو میتونه به شما اتک اضافه بده و همینطور لول Cold Snap این هیرو با لول ۶ شما بسیار مچ هست


و هیرو*های دیگه*ای که می*تونن تو Line کنار شما باشند و نزارن هیرو دشمن به شما نزدیک شه مثل و

استراتژی:

اوایل بازی (لول ۱ - ۵ ):
این هیرو میتونه در لاین*ها مفید باشه و هم میتونه هیرو Solo خوبی* باشه و در لاین تکی* باشه این هیرو از Range ، Atack و Damage خوبی* در اوایل بازی برخورداره پس شما به این وسیله میتونید هیرو مقابل را با اتک دادن اذیت کنید و هم میتوانید راحت پول در بیارید اوایل بازی(لول ۶ - ۱۰):
وقتی* شما لول ۶ را گرفتید میتونید برای هر هیرو در اوایل بازی* خطرناک باشید اگر در لاین تک هستید میتونید به لاین دیگه برید و Gank کنید یا همون هیرو بکشید اگر تک نیستید سعی* کنید تا به کمک هیرو*های خودی در لاین هیرو مقابل را بکشید و نترسید که ممکن است بمیرید شما به وسیله لول ۱ و ۲ و به کمک یارتون میتونید راحت یک هیرو را بکشید سپس به Farm کردن(پول در آوردن) ادامه بدید اواسط بازی(Vangaurd - لول ۱۶):
در این زمان دیگر وقت خود را برای Farm کردن مصرف نکنید این موقع بازی دقیقا موقعی است که Razor میتونه راحت کیل بگیره
و در Gank*ها و Rush*ها شرکت کنید در این صورت به وسیله لول ۶ شما که تا آخر قوی شده و لول ۲ میتونید راحت کیل بگیرید و با این کار نه تنها پولی* که از Farm کردن به دست میارید رو میگیرید بلکه هیرو*های مقابل را از Farm کردن باز میدارید و با Rush کردن و زدن Tower تیم خودتون رو جلو میندازین در این زمان دشمنان سعی* میکنند که سریع شما رو بکشند که شما نباید تحت هیچ شرایطی بمیرید بزنید و از آن استفاده کنید درست استفاده کردن از این آیتم خیلی* مهم هست

اواخر بازی(لول ۱۶-۲۵):
در این زمان همچنان شما یک هیرو قوی هستید و باید در زدن آیتم*ها دقت کنید که این بستگی به هیرو*ها و آیتم*های تیم مقابل دارد
اگر در تیم هیرو Farmer دیگری هم هست بیشتر سعی* کنید هیرو خود را تانک کنید در این زمان در درگیری*های تیمی سعی* کنید بیشتر هیرو*های قوی تیم مقابل را هدف قرار بدین و به وسیله لول ۲وبوتتون(وهمین طور ایتم ان ها را زدرگیری حذف کنید.

پدوستان عزیز اگه دراین اموزش اشکالی وکمی وکاستیی بود خوش حال میشم که به من بگید


http://viabiovit.com/viagra-25-mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:58 ق.ظ

This is nicely put. .
can you buy viagra online where yo buy viagra viagra mail order buy online viagra buy generic viagra online cheap generic viagra online pharmacy buy viagra from india where to buy herbal viagra buy viagra online without a prescription buy cheap viagra uk
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:21 ب.ظ

Regards. I like this.
cialis lilly tadalafi cialis canada cialis diario compra buying brand cialis online generic cialis tadalafil cialis free trial tesco price cialis generic cialis tadalafil cialis pills prezzo di cialis in bulgaria
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:38 ق.ظ

Truly quite a lot of amazing material.
viagra tablets online purchase buying viagra viagra dosage buy discount viagra online prescription for viagra can i buy viagra without prescription buy cheap generic viagra safely buy viagra online get viagra online viagra generic online pharmacy
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 11:20 ب.ظ

Incredible loads of wonderful facts.
venta cialis en espaa cialis with 2 days delivery bulk cialis cialis prices click now buy cialis brand chinese cialis 50 mg sublingual cialis online cialis therapie ou trouver cialis sur le net dose size of cialis
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:53 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
sialis wow look it cialis mexico cialis generisches kanada sialis how to purchase cialis on line we choice cialis uk cialis 20mg i recommend cialis generico try it no rx cialis cialis for sale south africa
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:28 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید که کدام وبلاگ شما از شما استفاده می کند؟
من به دنبال وبلاگ خودم در آینده نزدیک هستم
اما من زمان دشواری تصمیم گیری بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال دارم.

من دلیلش را میپرسم چون طراحی و سبک شماست
به نظر می رسد متفاوت است و بیشتر وبلاگ ها و من به دنبال چیزی است
منحصر بفرد. پ.ن. پوزش می خواهم که از موضوع خارج شوم اما من داشتم
بپرس!
maverik viniales
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:18 ب.ظ
http://www.motogp.com
Mabel
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:59 ق.ظ
I'm now not certain the place you are getting your info, however great topic.
I must spend a while finding out more or figuring out more.
Thanks for fantastic info I used to be looking for this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  با وبلاگم حال کردی؟؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبهاکد کج شدن تصاویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
محبوب کن - فیس نما