تبلیغات
آموزش دوتا - آموزش هیروی Earth Shaker
آموزش دوتا

آموزش هیروی Earth Shaker

شنبه 26 اسفند 1391

earth shaker

با سلام مجدد خدمت تو دوست عزیز دوباره برگشته کردم با یه لهجه ی جدیدیه ومی خواستی هیروی خشمگینیه را به شمایه معرفیه کنمیه.

آموزش هیروی Earth Shaker

این مبارز ، با نام Raigor StoneHoof  (رایگور سم سنگی)ملقب به Earth Shaker(به معنی زمین لرزه) که در جبهه برادران سنتینل( Sentinel ) پیکار نموده.او یک نوع تاورن میباشد که سلاح عظیمی از تنه ی درختان در دست داشته و به دلیل وزن بسیار زیاد این سلاح کمر وی خم شده همینطور بسیار عصبانی میباشد و بسی بیرحم!

وی مبارز توانایی به شمار می آید زیرا میتواند از تمامی قدرت های اعطا شده اش نهایت استفاده را ببرد و در کارزار هایی که جنگاوران بسیاری حضور دارند موثر واقع شده و مهارت خویش در فنون رزم را به رخ همگان بکشاند لذا در ابتدا در مورد مهارت های وی سخن میگوییم:

 

با در اختیار گرفتن این مهارت که بیگانگان آن را لول و یا اصطلاحا اسکیل گفته ، رایگور از مهارت خویش در نجاری و درود گری استفاده برده و مقداری الوار و خرده چوب و فیبر و نئوپان و در نسخه های جدید مقداری mdf  را در هم آمیخته و به صورت توده ی پهنی از خود بیرون کرده و به سمت جلو ی خویش می فرستد.وی با این توده ی چوب که حدودا دوازده گز طول داشته و عرضش به اندازه ی دو مرد شانه به شانه و ارتفاعش چیزی در حدود ساق پای بنده میباشد ، فضایی اشغال نموده که میتواند در بستن راه و احیانا زیر پایی زدن به رقیب به کمکش آید و همچنین اگر وی نشانه گیری خوبی داشته و بتواند خرده چوب هایش را دقیقا به زیر پای حریف بفرستد باعث این خواهد شد که حریف مدتی در آن گیر کند به این صورت که پاچه ی شلوارش در چوب ها به مدت ۱/۱٫۲۵/۱٫۵/۱٫۷۵ ثانیه گرفتار شده و این مدت طول میکشد تا حریف خود را از این دام آزاد کند همچنین وی با این کار مقداری از به اصطلاح مانای خویش را کم نموده به این مقدار:۱۲۵/۱۴۰/۱۵۵/۱۷۰ بنابراین بازیکنان محترم باید توجه به این مساله داشته باشند که بیخودی این مهارت را هدر نداده و همچنین باید از شم خوبی برخوردار بوده تا بتوانند به درستی حدس بزنند که این مهارت رایگور خان کی مفید واقع شود

 

دومین مهارتی که این تاورن میتوند از آن بهره ببرد به این شکل است که وی سلاح خویش را به زمین کوفته و در همان لحظه به وی عنایت میشود که به مقدار ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ درصد به زور بازویش افزوده شده و به مدت ۱۴ ثانیه میتواند این قدرت را داشته باشد.در این لحظه سلاحش منظره ی مهیبی برای دشمنان دارد و رایگور می تواند نیرویش را به رخ حریف بکشد این مهارت برعکس میزان مانای کمی را میخواهد(فقط ۵۰ تا!)

و شما میتوانید دائما از این مهارت استفاده کنید همینطور دقت داشته باشید که با کوباندن سلاح رایگور به زمین میتوانید برای لحظه ای حواس دشمنان را پرت نموده و از این فرصت استفاده کنید

 

با در اختیار داشتن این مهارت نیازی به هیچ گونه فعالیت از جانب شما نیست ! زیرا شما این امکان را به دست می آورید که اولین مهارت خود را ارتقا داده و ۲۵/۴۵/۷۵/۱۱۵ به مقدار خسارات وارده افزوده خواهد شد و ۰٫۳/۰٫۷/۱٫۲/۱٫۵ ثانیه بیشتر طول میکشد تا رقیبان پاچه ی شلوارشان را از چوب های شما بیرون بکشند!

 

و اما نوبت میرسد به مهارتی که رایگور را در میدان کارزار بس مخوف ساخته و تمامی دشمنان از این مهارت وی در هراسند. او میتواند زلزله و زمین لزره و پس لزره ایجاد کند که دشمنان را به مدتی پریشان خاطر کرده (stun) و همچنین ۴۰/۵۵/۷۰ عدد خسارت به آنها وارد کرده آنگاه نوبت به پس لرزه ها میرسد که بسی مرگبار است! به تمامی دشمنان ۲۰۰/۲۷۵/۳۵۰ عدد خسارت وارد شده به این صورت که پژواک آن به دنبال دشمان خواهد رفت و جبران آن برای رقیبان،حتی سرسخت ترین شان بسی دشوار و گران تمام خواهد شد

اکنون نوبت آن رسیده که در باب فعالیت هایی که وی باید در کارزار به انجام رساند سخن بگوییم

شما میتوانید در پیکار به چند شکل ظاهر شوید

نخست این است که در بعضی از پیکار ها از رایگور استفاده ی ناهنجار به عمل می آید به این صورت که وی را پیک نموده و فقط از لول های ایشان مستفیض شده و اجازه ی جمع آوری مال و ثروت به وی نداده و برایش اهمیتی قائل نبوده و وی را به اصطلاح پوش نداده و این درحالیست که رایگور باید تمامی همکاران را در نبرد پوش داده و از لول هایش برای کمک رسانی به آنان استفاده کند یا به عبارتی شما در میدان کارزار شلغمی بیش نیستید!

منحصرا برای این حالت یک فقره (=item) بوت (از هر نوعی! ترجیحا یا ) و یک فقره  و یک عدد به کار می آید

ثانیا شما میتوانید فضا را برای پیشرفت و رشد و ارتقای یاران باز کنید و به آنان مجال دهید تا قوی شوند و مال و ثروت ذخیره نمایند به این صورت که شما دشمن را تضعیف نموده و یاران محترم آن را به درک واصل میکنند (معمولا میگن سگ خوری!!!!) و شما و هم رزمان باید در صحنه های نبرد ظاهر شده و هیچ گاه پشت به دشمن ننموده و همواره در پی کشتار و مردار باشید!

این حالت منصفانه تر است و آیتم های پیشنهادی بنده یه فقره و و شاید هم  میباشد طبیعی است که از  هم میتوان استفاده نمود.

حالت سوم که بنده با این حالت بسی حال نموده و آن را به تمامی بازیکنان محترم پیشنهاد نموده این است که از مهارت این جنگاور در جمع آوری مال و ثروت استفاده نموده و در استفاده از قدرت ها حتی برای جنابان کریپ هم دست و دلباز باشید و سپس با ثروتِ اندوخته چندین فقره آیتم حسابی خریده و خزانه ی خویش تهی نموده و با همیاری آیتم ها دمار از روزگار دشمن در آورده تا پیروزی شما در پیکار را همگان در اذهان داشته و به وصف آن سرود ها گفته و دلاروری های تان را بستایند.

برای جمع آوری ثروت پیشنهاد میشود که هم رزمان محترم با اندک شعوری که در اختیار دارند به شما اجازه داده که شما خراج ستانده و هزینه های برافتادن تاور ها را شما بر عهده گرفته در این صورت شما هم با بستن آیتم های سنگین و گرانبها به یاران پشت پا نزده و در پیکار موثر واقع شوید و نتیجه را به نفع خود تمام کنید در آن صورت موفقیت نهایی در نبرد از آن شماست

آیتم های پیشنهادی : چه چیز بهتر از ؟ همانند آچار فرانسه همیشه موثر واقع شده و به کار می آید البته بنده این چنین آیتم بندی را در نظر داشته ام:سه عدد دو عدد و دو عددو شاید هم یا و سپس: و در نهایت : و آخر از همه:و احیانا

نکته ی قابل توجه این است که با تهیه دگر بسیار باید به موقعیت جای گیری خود نسبت به اطرافیان تامل داشته باشید و بهترین مکان برای حرکت شما پشت سر یاران یا پشت درختان میباشد همچنین باید با شَم خویش از قبل مکان پیکار را حدس زده و از قبل در آن مناطق حاضر باشید

مثلا اینکه قدرت چهارم شما موجب نابودی کامل کریپ ها میشود (حدس بزنید که فایده اش چیست؟) مثلا ایشان بعد از زاد و ولد های مکرر و مداوم جمعیت شان زیاد شده و امتی را به دنبال خویش به راه انداخته اند و شما به راحتی هم والد ایشان را نابود کرده و هم نسلشان را!

و اما نوبت میرسد به ذکری از هیرو های مطابق

در این زمان اراده فرمودیم که ذکری از تمامی خواهران و برادرانی و احیانا جانورانی که وی را در راه رسیدن به مقصود در این راه پر پیچ و خم یاری و همکاری مینمایند و در تمام مصائب و مشکلات یاور وی میباشند به میان آوریم.

قابل ذکر است که بعضی جوانان که از راه وطن روی گردانیده و به بیگانگان روی آوردند هشداری بس مهم و الزامی داده باشیم که استفاده از لغات و جملات و اصطلاحات بیگانه باعث ضرر و زیان به به زبان و ادب و مشاعرات فارسی دارد لذا اینجانب از ذکر لغتی که بیگانان آن را «مچ» نامیده روی گردانده ام و به جای آن از لغت «مطابق» بهره برده ام.و همچنین خواستار این میباشم که برادران و خواهران عزیز از این طریقت ما بهره مند شده همانند ما الفاظ بیگانه را محکوم کنند…

در ابتدا به لاین های دونفره بروید . یا کسانی همراه با شما باشند که دارای قدرت مدهوش کردن دشمن باشند(stun) مثل

ترجیحا

یا نقص هایتان را برطرف کنند مثل  در پرکردن مانای شما

یا مثلا  که شامل هر دو گزینه بالا میباشد

به طور کلی اشخاصی با شما مطابق میباشند که در پیکار ها بسی مفید باشند مثل

و اما دشمنانی که قدرت درسته جویدن شما را دارند!

هر کسی که دارای قدرت منحوس Silence میباشد! من جمله !

و اما طریقت قدرت گیری:

اگر یارانی که به همراهی شما در لاین تشریف فرما شدند دارای stun بودند بهترین کار گرفتن ۱ و + میباشد

اما اگر یاران شما stun  دار نبودند از ۱ و ۲ استفاده کنید

درضمن قدرت سوم را وقتی بگیرید که قدرت اول شما کامل ارتقا داده شده باشد.


Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 02:06 ق.ظ

Reliable information. Regards.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg prix precios cialis peru cialis herbs cialis ahumada generic cialis pro cialis 20 mg cost click here take cialis callus tadalafil generic
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:43 ق.ظ

Thank you! Ample content!

only now cialis 20 mg cipla cialis online cialis 20 mg effectiveness wow cialis 20 miglior cialis generico cialis y deporte cialis patentablauf in deutschland cialis 10 doctissimo we like it safe cheap cialis link for you cialis price
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:08 ب.ظ

You mentioned that adequately.
cialis generico en mexico preis cialis 20mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis 10 espa241a generic cialis review uk pastillas cialis y alcoho cialis tablets australia cialis 10 doctissimo sublingual cialis online cialis for daily use
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff.
are there generic cialis cialis australian price cialis flussig cialis e hiv tarif cialis france miglior cialis generico cialis bula cheap cialis cialis flussig buy cialis online cheapest
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Great information. Many thanks!
cialis 20 mg generic cialis at the pharmacy no prescription cialis cheap price cialis best cialis 5 mg purchase once a day cialis cialis online nederland cialis generisches kanada cialis for daily use cialis 10mg prix pharmaci
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Kudos! Good stuff.
bulk cialis cialis kamagra levitra sublingual cialis online cialis 20 mg wow cialis 20 buy online cialis 5mg cialis billig tadalafil tablets weblink price cialis generic cialis review uk
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Wow quite a lot of useful info!
prezzo di cialis in bulgaria cialis y deporte low cost cialis 20mg acquisto online cialis cialis patentablauf in deutschland cialis prezzo al pubblico acheter cialis kamagra cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy price cialis best
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Kudos, I like it!
order cialis from india only now cialis 20 mg cialis generic tadalafil buy order cialis from india cialis 50 mg soft tab enter site very cheap cialis cialis 30 day trial coupon cialis official site only best offers cialis use cialis rezeptfrei
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Regards. I like this.
comprar cialis 10 espa241a cialis uk next day wow look it cialis mexico cialis 5 mg scheda tecnica estudios de cialis genricos look here cialis cheap canada bulk cialis cialis 20 mg does cialis cause gout we use it cialis online store
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Position certainly used.!
legalidad de comprar cialis the best site cialis tablets buy cialis uk no prescription callus cialis online holland when can i take another cialis cialis super kamagra when can i take another cialis generic cialis pro only best offers cialis use
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:53 ب.ظ

Amazing loads of helpful facts.
what is cialis precios cialis peru only now cialis 20 mg cialis generico achat cialis en suisse cialis online napol brand cialis generic cialis free trial buying cialis on internet cialis side effects dangers
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:58 ب.ظ

Awesome data. Many thanks.
how to purchase cialis on line viagra or cialis cialis from canada buy brand cialis cheap wow look it cialis mexico usa cialis online buy cialis online cheapest does cialis cause gout buy cialis online nz free cialis
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You reported this really well.
cialis generic availability fast cialis online cialis coupons printable trusted tabled cialis softabs cialis para que sirve cialis price in bangalore cialis canada cialis free trial cialis in sconto brand cialis generic
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Very well spoken really! !
acquistare cialis internet cialis pills discount cialis cialis y deporte cialis authentique suisse are there generic cialis cialis tablets cialis generico cialis reviews how to buy cialis online usa
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:39 ق.ظ

Many thanks. I like it.
we use it 50 mg cialis dose cialis pills price each achat cialis en itali bulk cialis when can i take another cialis best generic drugs cialis generic cialis with dapoxetine cialis flussig cialis coupons printable cialis generico en mexico
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:10 ب.ظ

With thanks. I appreciate this.
we like it cialis price tadalafil 20 mg cialis en 24 hora best generic drugs cialis buy cialis uk no prescription cialis taglich weblink price cialis cialis for sale south africa cialis canada import cialis
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You actually mentioned this superbly.
cialis for daily use tadalafil 10 mg generic cialis 20mg tablets cialis side effects can i take cialis and ecstasy weblink price cialis best generic drugs cialis generico cialis mexico buy name brand cialis on line tadalafil 20 mg
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:40 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of facts.

levitra 10 mg kopen levitra prices levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg levitra online buy generic levitra buy levitra 10mg levitra online levitra 20mg buy levitra online
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 07:09 ق.ظ

Many thanks, Numerous tips.

cialis tablets are there generic cialis cialis online cialis 20mg preis cf only now cialis for sale in us buying cialis in colombia click now buy cialis brand we recommend cialis best buy rx cialis para comprar cialis prezzo in linea basso
buy cheap cialis on line
یکشنبه 8 مهر 1397 04:20 ق.ظ

Kudos, A lot of knowledge.

when will generic cialis be available cialis e hiv cost of cialis cvs import cialis warnings for cialis deutschland cialis online cialis for bph cialis from canada wow cialis tadalafil 100mg fast cialis online
Generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 01:28 ق.ظ

Wow many of fantastic info!
wow cialis tadalafil 100mg buy cialis acquisto online cialis cialis flussig cialis qualitat import cialis buy cialis uk no prescription cialis per paypa cialis dosage cialis side effects dangers
canadian online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Helpful knowledge. Appreciate it!
Canadian Pharmacy USA canadian medications online trust pharmacy canada reviews online drug store canadianpharmacy canadian rx canadian online pharmacies legal canadianpharmacyusa24h good canadian online pharmacies canadian pharmacies without an rx
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:39 ب.ظ

Cheers, A lot of information.

click here to buy cialis pastillas cialis y alcoho when will generic cialis be available can i take cialis and ecstasy cialis kaufen legalidad de comprar cialis enter site very cheap cialis cialis alternative cialis side effects dangers buy generic cialis
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:14 ق.ظ

You mentioned it fantastically!
cost of cialis per pill brand cialis nl cialis daily reviews cialis authentique suisse canadian discount cialis calis we choice cialis uk cialis prices in england cialis baratos compran uk cipla cialis online
cheapest place to buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:47 ق.ظ

This is nicely put! .
buy female viagra online viagra buy uk pharmacies viagra price uk best place to buy online viagra buy viagra mexico where can i order viagra buy viagra without rx viagra to buy online uk cheap viagra online uk
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:44 ق.ظ

You reported it exceptionally well.
prices for cialis 50mg tadalafil 20mg cialis 5 mg buy cialis billig cialis price in bangalore cialis 20 mg best price look here cialis cheap canada we recommend cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generika
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis lowest price cialis cuantos mg hay prix de cialis are there generic cialis cialis generico milano cialis kamagra levitra tadalafilo i recommend cialis generico cialis daily reviews when can i take another cialis
viabiovit.com/kopen-viagra-volgende-dag-levering.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:42 ق.ظ

Whoa plenty of superb tips.
sildenafil generic uk viagra with prescription online where can i buy viagra uk where yo buy viagra can you buy viagra without prescriptions buy viagra tablets online buy generic viagra usa sildenafil uk buy buy viagra pharmacy buy cheap viagra no prescription
Cialis pills
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:08 ب.ظ

Truly many of excellent advice.
cialis 20 mg cost cialis reviews precios cialis peru try it no rx cialis cialis 5 mg effetti collateral price cialis per pill cialis farmacias guadalajara acheter du cialis a geneve buy cialis online nz what is cialis
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:57 ب.ظ

With thanks. Loads of write ups!

estudios de cialis genricos tadalafil tablets buy name brand cialis on line cialis rckenschmerzen generic cialis pro overnight cialis tadalafil cialis usa cost walgreens price for cialis acheter cialis kamagra buying brand cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  با وبلاگم حال کردی؟؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبهاکد کج شدن تصاویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
محبوب کن - فیس نما