تبلیغات
آموزش دوتا - آموزش هیروی Earth Shaker
آموزش دوتا

آموزش هیروی Earth Shaker

شنبه 26 اسفند 1391

earth shaker

با سلام مجدد خدمت تو دوست عزیز دوباره برگشته کردم با یه لهجه ی جدیدیه ومی خواستی هیروی خشمگینیه را به شمایه معرفیه کنمیه.

آموزش هیروی Earth Shaker

این مبارز ، با نام Raigor StoneHoof  (رایگور سم سنگی)ملقب به Earth Shaker(به معنی زمین لرزه) که در جبهه برادران سنتینل( Sentinel ) پیکار نموده.او یک نوع تاورن میباشد که سلاح عظیمی از تنه ی درختان در دست داشته و به دلیل وزن بسیار زیاد این سلاح کمر وی خم شده همینطور بسیار عصبانی میباشد و بسی بیرحم!

وی مبارز توانایی به شمار می آید زیرا میتواند از تمامی قدرت های اعطا شده اش نهایت استفاده را ببرد و در کارزار هایی که جنگاوران بسیاری حضور دارند موثر واقع شده و مهارت خویش در فنون رزم را به رخ همگان بکشاند لذا در ابتدا در مورد مهارت های وی سخن میگوییم:

 

با در اختیار گرفتن این مهارت که بیگانگان آن را لول و یا اصطلاحا اسکیل گفته ، رایگور از مهارت خویش در نجاری و درود گری استفاده برده و مقداری الوار و خرده چوب و فیبر و نئوپان و در نسخه های جدید مقداری mdf  را در هم آمیخته و به صورت توده ی پهنی از خود بیرون کرده و به سمت جلو ی خویش می فرستد.وی با این توده ی چوب که حدودا دوازده گز طول داشته و عرضش به اندازه ی دو مرد شانه به شانه و ارتفاعش چیزی در حدود ساق پای بنده میباشد ، فضایی اشغال نموده که میتواند در بستن راه و احیانا زیر پایی زدن به رقیب به کمکش آید و همچنین اگر وی نشانه گیری خوبی داشته و بتواند خرده چوب هایش را دقیقا به زیر پای حریف بفرستد باعث این خواهد شد که حریف مدتی در آن گیر کند به این صورت که پاچه ی شلوارش در چوب ها به مدت ۱/۱٫۲۵/۱٫۵/۱٫۷۵ ثانیه گرفتار شده و این مدت طول میکشد تا حریف خود را از این دام آزاد کند همچنین وی با این کار مقداری از به اصطلاح مانای خویش را کم نموده به این مقدار:۱۲۵/۱۴۰/۱۵۵/۱۷۰ بنابراین بازیکنان محترم باید توجه به این مساله داشته باشند که بیخودی این مهارت را هدر نداده و همچنین باید از شم خوبی برخوردار بوده تا بتوانند به درستی حدس بزنند که این مهارت رایگور خان کی مفید واقع شود

 

دومین مهارتی که این تاورن میتوند از آن بهره ببرد به این شکل است که وی سلاح خویش را به زمین کوفته و در همان لحظه به وی عنایت میشود که به مقدار ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ درصد به زور بازویش افزوده شده و به مدت ۱۴ ثانیه میتواند این قدرت را داشته باشد.در این لحظه سلاحش منظره ی مهیبی برای دشمنان دارد و رایگور می تواند نیرویش را به رخ حریف بکشد این مهارت برعکس میزان مانای کمی را میخواهد(فقط ۵۰ تا!)

و شما میتوانید دائما از این مهارت استفاده کنید همینطور دقت داشته باشید که با کوباندن سلاح رایگور به زمین میتوانید برای لحظه ای حواس دشمنان را پرت نموده و از این فرصت استفاده کنید

 

با در اختیار داشتن این مهارت نیازی به هیچ گونه فعالیت از جانب شما نیست ! زیرا شما این امکان را به دست می آورید که اولین مهارت خود را ارتقا داده و ۲۵/۴۵/۷۵/۱۱۵ به مقدار خسارات وارده افزوده خواهد شد و ۰٫۳/۰٫۷/۱٫۲/۱٫۵ ثانیه بیشتر طول میکشد تا رقیبان پاچه ی شلوارشان را از چوب های شما بیرون بکشند!

 

و اما نوبت میرسد به مهارتی که رایگور را در میدان کارزار بس مخوف ساخته و تمامی دشمنان از این مهارت وی در هراسند. او میتواند زلزله و زمین لزره و پس لزره ایجاد کند که دشمنان را به مدتی پریشان خاطر کرده (stun) و همچنین ۴۰/۵۵/۷۰ عدد خسارت به آنها وارد کرده آنگاه نوبت به پس لرزه ها میرسد که بسی مرگبار است! به تمامی دشمنان ۲۰۰/۲۷۵/۳۵۰ عدد خسارت وارد شده به این صورت که پژواک آن به دنبال دشمان خواهد رفت و جبران آن برای رقیبان،حتی سرسخت ترین شان بسی دشوار و گران تمام خواهد شد

اکنون نوبت آن رسیده که در باب فعالیت هایی که وی باید در کارزار به انجام رساند سخن بگوییم

شما میتوانید در پیکار به چند شکل ظاهر شوید

نخست این است که در بعضی از پیکار ها از رایگور استفاده ی ناهنجار به عمل می آید به این صورت که وی را پیک نموده و فقط از لول های ایشان مستفیض شده و اجازه ی جمع آوری مال و ثروت به وی نداده و برایش اهمیتی قائل نبوده و وی را به اصطلاح پوش نداده و این درحالیست که رایگور باید تمامی همکاران را در نبرد پوش داده و از لول هایش برای کمک رسانی به آنان استفاده کند یا به عبارتی شما در میدان کارزار شلغمی بیش نیستید!

منحصرا برای این حالت یک فقره (=item) بوت (از هر نوعی! ترجیحا یا ) و یک فقره  و یک عدد به کار می آید

ثانیا شما میتوانید فضا را برای پیشرفت و رشد و ارتقای یاران باز کنید و به آنان مجال دهید تا قوی شوند و مال و ثروت ذخیره نمایند به این صورت که شما دشمن را تضعیف نموده و یاران محترم آن را به درک واصل میکنند (معمولا میگن سگ خوری!!!!) و شما و هم رزمان باید در صحنه های نبرد ظاهر شده و هیچ گاه پشت به دشمن ننموده و همواره در پی کشتار و مردار باشید!

این حالت منصفانه تر است و آیتم های پیشنهادی بنده یه فقره و و شاید هم  میباشد طبیعی است که از  هم میتوان استفاده نمود.

حالت سوم که بنده با این حالت بسی حال نموده و آن را به تمامی بازیکنان محترم پیشنهاد نموده این است که از مهارت این جنگاور در جمع آوری مال و ثروت استفاده نموده و در استفاده از قدرت ها حتی برای جنابان کریپ هم دست و دلباز باشید و سپس با ثروتِ اندوخته چندین فقره آیتم حسابی خریده و خزانه ی خویش تهی نموده و با همیاری آیتم ها دمار از روزگار دشمن در آورده تا پیروزی شما در پیکار را همگان در اذهان داشته و به وصف آن سرود ها گفته و دلاروری های تان را بستایند.

برای جمع آوری ثروت پیشنهاد میشود که هم رزمان محترم با اندک شعوری که در اختیار دارند به شما اجازه داده که شما خراج ستانده و هزینه های برافتادن تاور ها را شما بر عهده گرفته در این صورت شما هم با بستن آیتم های سنگین و گرانبها به یاران پشت پا نزده و در پیکار موثر واقع شوید و نتیجه را به نفع خود تمام کنید در آن صورت موفقیت نهایی در نبرد از آن شماست

آیتم های پیشنهادی : چه چیز بهتر از ؟ همانند آچار فرانسه همیشه موثر واقع شده و به کار می آید البته بنده این چنین آیتم بندی را در نظر داشته ام:سه عدد دو عدد و دو عددو شاید هم یا و سپس: و در نهایت : و آخر از همه:و احیانا

نکته ی قابل توجه این است که با تهیه دگر بسیار باید به موقعیت جای گیری خود نسبت به اطرافیان تامل داشته باشید و بهترین مکان برای حرکت شما پشت سر یاران یا پشت درختان میباشد همچنین باید با شَم خویش از قبل مکان پیکار را حدس زده و از قبل در آن مناطق حاضر باشید

مثلا اینکه قدرت چهارم شما موجب نابودی کامل کریپ ها میشود (حدس بزنید که فایده اش چیست؟) مثلا ایشان بعد از زاد و ولد های مکرر و مداوم جمعیت شان زیاد شده و امتی را به دنبال خویش به راه انداخته اند و شما به راحتی هم والد ایشان را نابود کرده و هم نسلشان را!

و اما نوبت میرسد به ذکری از هیرو های مطابق

در این زمان اراده فرمودیم که ذکری از تمامی خواهران و برادرانی و احیانا جانورانی که وی را در راه رسیدن به مقصود در این راه پر پیچ و خم یاری و همکاری مینمایند و در تمام مصائب و مشکلات یاور وی میباشند به میان آوریم.

قابل ذکر است که بعضی جوانان که از راه وطن روی گردانیده و به بیگانگان روی آوردند هشداری بس مهم و الزامی داده باشیم که استفاده از لغات و جملات و اصطلاحات بیگانه باعث ضرر و زیان به به زبان و ادب و مشاعرات فارسی دارد لذا اینجانب از ذکر لغتی که بیگانان آن را «مچ» نامیده روی گردانده ام و به جای آن از لغت «مطابق» بهره برده ام.و همچنین خواستار این میباشم که برادران و خواهران عزیز از این طریقت ما بهره مند شده همانند ما الفاظ بیگانه را محکوم کنند…

در ابتدا به لاین های دونفره بروید . یا کسانی همراه با شما باشند که دارای قدرت مدهوش کردن دشمن باشند(stun) مثل

ترجیحا

یا نقص هایتان را برطرف کنند مثل  در پرکردن مانای شما

یا مثلا  که شامل هر دو گزینه بالا میباشد

به طور کلی اشخاصی با شما مطابق میباشند که در پیکار ها بسی مفید باشند مثل

و اما دشمنانی که قدرت درسته جویدن شما را دارند!

هر کسی که دارای قدرت منحوس Silence میباشد! من جمله !

و اما طریقت قدرت گیری:

اگر یارانی که به همراهی شما در لاین تشریف فرما شدند دارای stun بودند بهترین کار گرفتن ۱ و + میباشد

اما اگر یاران شما stun  دار نبودند از ۱ و ۲ استفاده کنید

درضمن قدرت سوم را وقتی بگیرید که قدرت اول شما کامل ارتقا داده شده باشد.


Can stretching help you grow taller?
جمعه 24 شهریور 1396 09:03 ب.ظ
I was more than happy to discover this web site. I want to to thank you for ones time due to this fantastic
read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you book-marked to
see new stuff in your blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  با وبلاگم حال کردی؟؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبهاکد کج شدن تصاویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
محبوب کن - فیس نما